Nar Mektep Derneği

Boşluk

BOŞLUK

Bu yazımda içerisinde bulunduğumuz çağda sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerinin doğrudan etkilediği bir kitleyi ele alacağım. Bu kitle, birçok gelişmiş ülkenin hazine ile eş değer tuttuğu, üzerine yeni kanuni düzenlemeler ve yeni yaptırımların tasarlandığı kıymetli bir kitle. En önemlisi eğitim ile çok kolay şekil alabilen bir kitle. Ezcümle 0-18 yaş aralığında bulunanlar.  

Gelişmiş ülkelerde temel hak ve özgürlük olan eğitim ile elde edilen kazanımların uygulama aşamalarında çok daha başarılı olmalarının temel nedeni, eğitimle nereye varılacağı bilincinin yeterli seviyelerde var olmasıdır.

Ülkenin birbirlerine kıyasla sahip oldukları güç, mevcut şartlar ve öncelikler aynı olmamakla beraber ciddi farklılıklar içermektedir. Bugüne baktığımız zaman; yapılan savaşların, katliamların ve soykırımların üstesinden gelebilecek en yegâne etkenin eğitim olduğunu düşünüyorum. Bu algının toplum üzerinde tesir edebilmesini sağlayacak ve süreklilik arz edecek bir temel kurulmalıdır. Nitekim başlangıç amacını gerçekleştirebilmek bir adımdır ama devamlılığını sağlamak ise devrimdir. Temel hak niteliğinde olan bu ilk aşamanın sağlanması öncelik haline gelmediği sürece ilerleme kat etmek çok zor olacaktır. Eğitimin ulaşılabilirliğini artırmak bir hedef değil zorunluluk haline hatta şart haline getirilmelidir. Eğitim sınıfsal olmamalıdır. Eğer sınıflandırılacaksa o, ilgi alanı olmalıdır. Zorunlu eğitim adı altında belirtilen süreçte gerçekten sadece eğitimi ücretsiz tutmanın yanı sıra daha başka neler yapılabilir diye çözüm odaklı yaklaşılmalıdır. Aksi takdirde her geçen gün sayıları artan çocuk işçilerini daha fazla görmeye başlayacağız.

Hedeflenen amaçların hangi kategoride ya da hangi başlık altında olduğu fark etmeksizin, tereddüt etmeden yatırım yapılması gereken en önemli varlığı kucaklayan eğitim, geleceğin bu zamanda ki tohumu niteliğindedir. Sarsılmaz bir temel kazanılmış eğitim ağacının artan fidanlarını görmek dileğiyle…

Hüsna Elif ADA

Yorum Gönder

Güvenlik Kodu 10 + 1 = ?
Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım