Nar Mektep Derneği

Gönüllülük Kuralları

GÖNÜLLÜLÜK KURALLARI

Nar Mektep Derneği’nin çalışmalarına katılan bir gönüllü olarak, aşağıdaki kurallara ve yükümlülüklere uyacağımı kabul ve beyan ederim.

TEMEL KRİTERLER

 • Din, dil, cins, ırk, sosyal statü, siyasi görüş ayrımı yapılmaz.
 • Bireysel yapılan çalışmaların öncesinde ve sonrasında bir ekip çalışması yapıldığından yapılan her iş bir ekip çalışması ürünü olarak kabul edilir. Kişilere mal edilemez.
 • 3. şahıslara dernek adına taahhüt verilemez.
 • Destek verilen kişilerin özgüvenini zedeleyecek davranışta bulunulmaz. Yardım yapılırken insan onuru korunur.
 • Ne verildiği kadar nasıl verildiği de önemlidir. Destek verilen kişinin psikolojik durumuna ve yaklaşımına özen gösterilir.
 • Derneğin komisyonlarındaki görevlilerin aldığı kararlara herkes uymakla yükümlüdür.

GRUP KURALLARI

 1. Grubun ana faaliyet alanı yardım koordinasyonu olup Gönüllüler derneğin çalıştığı diğer alanlarda da aktif rol alabilirler.
 2. Grup sorumlusu grubun koordinesi ve düzeninden sorumlu kişi olup Başkan tarafından görevlendirilir.
 3. Grup sorumlusu kişilerin amiri statüsünde değildir. Sadece dernek kurallarının grupta düzgün işletilmesinden sorumludur. Bireysel olarak Dernek adına karar verici değildir. Grup kuralları ihlal edildiğinde bu ihlale karşı ceza veren değil ihlali hatırlatan kişidir. 
 4. Gönüllülerin dernekle olan ilişkilerini grup sorumlusu aracılığı ile sağlanır.
 5. Gruba yeni katılan gönüllülere oryantasyon düzenlenmesi grup sorumlusunun görevidir. Oryantasyon gruba katılım sağlanmadan önce yapılmalıdır.
 6. Gönüllüler toplantı tarihlerine düzgün bir şekilde riayet eder. Toplantılara uzun süre katılım gösterilmemesi durumunda gönüllü işleyişten uzak kalarak gelişmelerden habersiz kalır. Mazeretsiz bir şekilde 3 toplantıya katılım göstermeyen gönüllünün çıkarılma kararı Gönüllü grubu tarafından verilir.
 7. Gönüllünün Dernek üyeliğine başvurması halinde en az bir yıllık aktif gönüllülük süresi aranır.
 8. Akraba, iş arkadaşı veya yakın arkadaşlar gruba davet edilmez. Gönüllüler bu durumdaki kişileri dışsal çevrelerine ekleyebilirler. Bu kişiler derneği tüm faaliyetlerine katılabilirler.
 9. Gönüllülerden aktif olarak derneğe destek beklenir. Bu şartları sağlamayanlar için grup sorumlusunun veya gönüllü komisyonu üyelerinin teklifi ve Başkan’ın onayı ile gönüllü gruptan çıkarılır. Gruptan çıkarılan kişiler hiçbir surette tekrar gruba davet edilmez. Derneğin kurallara uymak koşuluyla kişi başvuru yaparsa tekrar geri alınabilir.
 10. Gönüllü grubunda gereksiz yazışmalardan uzak durulmalıdır.
 11. Gönüllü grubuna 22:00 ile 08:00 arasında çok önemli husus olmadıkça mesaj atılmaz.
 12. Gönüllüler arasında dedikodu, gıybet yapılamaz. Herhangi bir şikâyet veya önerisi ilgilisine özelden yapılır. Hiçbir gönüllü bir başkasının dedikodu yapmasına müsaade etmez. Dedikodu veya bir başkasını bir başkasına kötüleyen veya bu hususta ima eden gönüllü ihtar edilir.
 13. Grubun bütünlüğünü bozacak davranışlardan kaçınılır.
 14. Gönüllüler arasındaki anlaşmazlıklar Başkan tarafından çözümlenir.
 15. Dernek ile aynı kökenli bir başka dernekte faaliyet yürüten gönüllülerin durumu dernek tarafından değerlendirilir.
 16. Gönüllüler tarafından yeni bir proje teklifi geldiğinde önce gönüllü grubunda değerlendirilir. Projeyi ileri süren gönüllü proje koordinatörü olur.
 17. Gönüllülerin motivasyonu ve enerjisi düştüğü durumlarda grup sorumlusundan yılda en fazla bir ay olmak üzere müsaade alınır.
 18. Gönüllü, derneğin ileri götürülmesi, tanıtımı ve duyurulması için kendi imkânlarını sonuna kadar kullanmalıdır.
 19. Gönüllü dernek içerisinde sabit görev talep edebilir.
 20. Gönüllü, faaliyetler kapsamında destek olunan kişilerin kişisel verilerini korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük idari ve adli soruşturmalara tabiidir.
 21. Derneğin kamuya açık olmayan bilgileri (Cari finansal bilgiler, komisyon görevlileri ve bursiyer ve ihtiyaç sahiplerinin bilgileri vb.) ifşa edilmez.
 22. Basın açıklaması ve medya ile ilişkilerde derneğe mutlaka bilgi verilmelidir. Yazılı, sesli ve görsel materyaller Dernek tarafından kayıt altına alındığından kayıtlı bir şekilde 3. şahıslara verilmelidir.
 23. Gönüllülük toplumun sorunlarına karşılıksız çözüm bulma işi olduğundan zihinsel yorgunluk getirir. Gönüllü sivil toplumun bir parçası ve önemli bir toplumsal görevi icra ettiğinden mental ve fiziksel sağlığına dikkat eder. Gerekirse dernekten yardım talep eder.
 24. Gönüllü dernek faaliyetlerine katılırken kanun ve sair mevzuata uygun davranmalıdır. Bu sebeple Derneğe gelen ceza (aşırı hız, KVKK aykırılık, haneye tecavüz, izinsiz fotoğraf paylaşımı vb.) gönüllüye rücu edilir.
 25. Gönüllü fiziksel veya psikolojik rahatsızlığını derneğe bildirmelidir.
 26. Dini ve sosyal hassasiyetlere (giyim,kültür,yemek..vb) özen gösterilir. Bu tip tartışmaların tarafı olunmaz. Dini yardımların şekli hususunda yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen yönergelere uyulmaktadır.
 27. Yukarıdaki durumları kapsamayan hususlarla ilgili tereddüte düşüldüğünde Dernek yeni hükümler uygulayabilir.
Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım