Nar Mektep Derneği

Büşra Ger

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Sürdürülebilirlik kavramı karşımıza çıktığında genelde hepimizin aklına çevre gelir. Lakin sürdürülebilirlik kavramı ekonomik, ekolojik ve toplumsal boyutları barındıran bütünsel bir yaklaşımdır. Bu kavramların alt etki alanları olarak da karşımıza kültürel, teknolojik ve politik gelişmeler kabul edilir.

Şimdi birlikte bu üç temel kavrama bir göz atalım.

Çevresel Sürdürülebilirlik: Doğa ve çevremizdeki kaynakların tükenebilir olduğu ve etrafımızda bulunan canlıların hayatını tehlikeye sokan bu duruma karşı iyileştirici ve akılcı çözümler sunarak ekosistemi koruma ve gelecek kuşaklara aktarılarak devamlılığı sağlamaktır.

Ekonomik Sürdürülebilirlik: Burada amaç ekonomik büyüme ve hızlı insan tüketimi ile gerçekleşebilecek çevresel yıkımları dengede tutacak stratejiler belirlemektir.

Ekonomik büyümeyi çevresel bozulmadan kısmi olarak ayıracak başka bir çözüm önerisi “yeniden yapılandır” yaklaşımıdır. Bu yaklaşım “yeniden yapılandır” fikrini bilindik “azalt, tekrar kullan, geri dönüştür” mottosunun dördüncü bileşeni olarak görmektedir.

Sosyal Sürdürülebilirlik: Günümüz ve gelecekteki insanların sağlık, refah ve daha yaşanabilir bir toplum olması için alınabilecek kararlarla ilgilidir. İnsan hakları ve insan gelişmesi, büyük şirketlerin gücü ve çevresel adalet, küresel fakirlik ve insanların atacağı adımlar daha çeşitli ve kapsayıcı toplumların bir arada eşit haklara sahip olmasına neden olacaktır. Bu üç kavramın uyum içinde çalışmasıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerini oluşturuyoruz.

Peki bu hedefler nelerdir?

Bu hedefler iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içermektedir.

Peki bunun için bizler neler yapabiliriz ?

 • Sürdürülebilir uygulamalar ile çalışan ve çevreye zarar vermeyen şirketleri araştırıp onlar üzerinden alışveriş yapmalısın.
 • İhtiyacın olmadığı noktalarda ışıkları söndürmeyi unutmamalısın.
 • Dijital not alma uygulamaları tercih ederek daha az kağıt kullanmalısın.
 • İnternet üzerinde karşılaştığın zorbalık ve tacizlere sessiz kalmamalısın.
 • Çamaşır makinası ve bulaşık makinasını tam dolu olmadığı sürece çalıştırmamalısın.
 • Esnaf ve küçük işletmelerden alışveriş yaparak ekonomiye destek olmalısın.
 • Akıllı alışveriş yapıp gereğinden fazla eşya ve yiyeceği depolamamalısın.
 • Su şişeleri yerine tek seferlik kaplar kullanmalısın.
 • Her zaman sıfır ürün kullanmak zorunda değilsin, ikinci el dükkânlara göz atmayı unutmamalısın.
 • Aşı ol! Aileni hastalıklardan korumak aynı zamanda halk sağlığını da korumaya yardımcı olmalısın.
 • Artan meyve ve sebzeleri çöpe atmamalı ihtiyacı olan birine vermelisin.
 • Kadın ve erkek arasında gelir eşitsizliğine tanık olursan eşit ücret talep etmelisin.
 • Sürekli öğrenmeye devam etmeli ve merakını korumayı unutmamalısın.
 • Haklarını aramayı unutmamalı ve sosyal sorumluluklarını yerine getirip insanları teşvik etmelisin.

Kısacası bunlar yapabileceklerimizin birkaçı. Küçük kelebek etkileriyle büyük şeyler başarabiliriz. Birimizin tek bir hareketi ile nelerin değişebileceğini görmek ilham verici olacaktır. Bu amaçları ne kadar çok kişi bilirse o kadar başarılı olacağız bu yüzden harekete geçmeyi unutmamalıyız.

Detaylı bilgilere küresel amaçlar.org sitesinden ulaşabilirsiniz .

#hareketegeç #herkeseanlat

Kaynakça :

1 https://tr.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCrd%C3%BCr%C3%BClebilirlik

2  https://www.kureselamaclar.org/

3  https://ekolojist.net/surdurulebilirlik-nedir/

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım