Nar Mektep Derneği

Gençlik Divanı

Gençlik Divanı Projesi

Projemiz Cumhurbaşkanlığımız 2023 hedefleri bağlamında 11. Kalkınma Planı’nın 2.3. maddesi olan Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız Gençlik Projeleri Destek Programının hedef ve önceliklerine doğrudan katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamda gençlerin kültürel, sanatsal ve sporu hayatlarına entegre etmeleri, mesleki ve kişisel eğitimlerle niteliklerini arttırmaları,  farkındalık oluşturan faaliyetlerde bulunmaları (yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olunması, engelli bireylerin yaşama entegrasyonu, gıda israfının önlenmesi, sıfır atık projesi ve enerji dönüşümü vb.) ve sosyal sorumluluk projelerinde çokça yer alarak kendileri de bu alanda proje ve çözüm önerileri sunabilmeleri ve yapılan organizasyonlar ile iletişimleri güçlü bireyler olarak hem kendilerini hem de ülkemizi daha ileri noktalara taşıyabilmelerinin sağlanması amaçlamaktadır.

Bu amaçların gerçekleşebilmesi için öncelikle proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin uygulanacağı fiziki, canlı ve nezih bir mekâna ihtiyaç vardır. Mekânın cazibesini arttırmak amacıyla öğrencilere ücretsiz içecek ve atıştırmalık ikramında bulunulacaktır. Ayrıca projenin başarılı olabilmesi için eğitim kuruluşlarının ve farklı sivil toplum örgütlerinin projeye destek vermesi önemlidir. Öğrencilerin kurulacak merkezde aktif olarak yer alacakları, kişisel gelişim ve iletişim ağlarını geliştirecekleri, 11. Kalkınma Planı kapsamında yer alan hedefler için gönüllülük faaliyetlerinde bulunacakları beyan edilmiştir. Projeden 1.000’den fazla öğrencinin etkileneceği düşünülmektedir. Projenin gerçekleşmesinde hedef kitlemizin büyük katkısı olacaktır.

Proje kapsamında öğrencilerin serbest zamanlarında güzel vakit geçirebilecekleri etkinlik atölyeleri kurulacak, öğrenci-meslektaş buluşmaları ile öğrenci ve meslek odaları buluşmaları düzenlenecek, sektör buluşmaları ve fuar katılımlarına katılmaları sağlanacak, kişisel gelişim ve iletişim eğitimleri düzenlenecek, gönüllülük temalı materyaller hazırlanacak, önemli gün ve haftalarda farkındalık günleri ile sorumluluk eylem günleri düzenlenecek, STK tanıtım günleri ve STK ziyaretleri yapılacak, periyodik olacak seminer düzenlenmesi sağlanacak, öğrenciler tarafından organize edilen etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacak, açık alan etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Özetleri belirtilen bu faaliyetlerin gerçekleşmesiyle nitelikli genç sayısı artacaktır. Bu artış hem gençlere hem de sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlayacaktır. Proje sonunda yüksek motivasyonlu, iletişimleri kuvvetli, her ortamda özgüvenli bir şekilde iletişim kurabilen bireyler olarak sosyal hayatın içinde yer alan gençler sayesinde toplum daha düzenli bir hale gelecektir. Önce gençlerde, daha sonra aileleri ve çevrelerinde başlayacak bir iyilik hali agresif tabir edilen yeni nesilde özlenen bir umudun yeniden yeşermesini sağlayacaktır.

Proje detayları;

Proje Adı                    : Gençlik Dİvanı

Uygulanacak İl           : Ankara

Proje Süresi                : 12 Ay

Proje Bedeli                : 350.000 TL

Finansman Durumu  : %100 Hibe

Gönüllü/Çalışan         : 1 adet proje koordinatörü istihdam edilecektir.

Sizlerde bu projenin hızlı bir şekilde hayata geçmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Bağış yapmak veya gönüllü olmak için lütfen bizimle irtibata geçin.

Yorum Gönder

Güvenlik Kodu 15 + 6 = ?
Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım