Nar Mektep Derneği

Gönüllülük

GÖNÜLLÜ MECLİSİMİZ

Sivil toplum kuruluşlarında karar alma mekanizmalarının genellikle tek bir kişi veya sınırlı küçük bir çevre tarafından temsil edilmektedir. Bu durum bireylerin aktif vatandaş olma bilincini ister istemez kırmaktadır.

Bizde sivil toplum diyaloğunu güçlendirmek, aktif vatandaşlık bilincini desteklemek ve karar alma gücünü paylaşabilmek amacıyla değişimi önce kendimizden başlatmak istedik.

Bu nedenle derneğimiz karar mekanizmalarına katılmak isteyen başta üniversite öğrencileri olmak üzere kararlarının arkasında durabilen tüm bireylerin yer alacağı bir gönüllü meclisi oluşturmuştur. Bu mecliste alınacak kararların yönetim kurulu gündeminde kesin olarak tartışılmasını sağlıyoruz.

Bu mecliste iyi tür üyelik bulunmaktadır.

1 - Daimi Üyelik: Çevrimiçi gönüllük formunu doldurarak oluşan üyelik tipinde yer alan gönüllülerin sürekli olarak dernek faaliyetleri ve oturumlardan haberdar olduğu üyelik tipidir. Üyelik resmi ve ücretli değildir.

2 - Geçici Üyelik: Derneğe hiçbir şekilde başvurmaksızın meclis oturumlarına ilan edilen tarih ve saatte gelerek fikirlerini ileri sürebilen bir üyelik tipidir. Karar alma sürecinde oylama haklarına sahiptirler.

Gönüllülük Kuralları İçin Tıklayın

Daimi Gönüllü Üye Olmak İçin Tıklayın

Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım