Nar Mektep Derneği

Gönüllüyüm, Üyeyim Derneğim

Birlikte Daha Güçlüyüz

Gönüllüyüm, Üyeyim Derneğim Projesi

Derneğimizce Aktif vatandaşlığın teşvik edilmesi, derneklerin ağ oluşturma becerisi ve dernekler arasındaki işbirliklerin güçlendirilmesi konusunda AB proje teklif çağrısına ön teklif verilmiş olup proje inceleme süreci devam etmektedir.

Bu proje kapsamında genel durum incelendiğinde Ankara'da mesleki dayanışma, spor ve din hizmetlerine yönelik faaliyetler gösteren dernekler dışında faaliyet gösteren derneklerin oranının yaklaşık %40 seviyesinde olduğu görülmektedir. Bu derneklerin birçoğu ise resmi olarak kurulu olup faaliyet göstermemektedirler. Derneklere olan üyelik sayıları ise toplam nüfusun yaklaşık %20'sidir. Üye olanların ise %20'si kadın üyedir. Bu verilerden anlaşıldığı üzere sivil toplum faaliyetlerine katılım seviyesi çok düşüktür.

Ankara'da aktif vatandaşlık teşvik edilmelidir. Özellikle Ankara'nın eğitimli kadın oranının diğer illere oranla daha yüksek olması bu potansiyelin değerlendirilemediği anlamına gelmektedir. Bu potansiyeli ortaya çıkaracak platformlar oluşturmak için hazırlık yapmaktayız.

Derneklerin kurumsal ve organizasyonel kapasitelerini geliştirmek için yeni üyelere ve gönüllülere, bu üye ve gönüllülerin dernek idaresinde görev almasına ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlar derneklere sorun olarak yansımaktadır. Dernek üyelerinin ve gönüllülerinin dernek idaresinde söz hakkı elde edememeleri nedeniyle sivil toplumlardan uzak kalmaları bireyleri aktif vatandaş olma hedeflerinden ötelemektedir. Bireylerin daha fazla aktif olacakları ortamlara ihtiyaçları var.

Proje teklifi tam olarak bu sorunları ve ihtiyaçları gidermeye yöneliktir. Yapılacak faaliyetlerle birlikte hedef grupların ve nihai faydalanıcıların tam olarak ilgi göstermesi neticesinde ihtiyaçlar ve sorunlar tam olarak giderilecektir.

Bu kapsamda hazırladığımız projemiz derneklerin üye ve gönüllü kazanmalarına olanak sağlayarak derneklerin kurumsal ve organizasyonel kapasitelerini arttırmayı hedeflemektedir. Ayrıca herhangi bir derneğe üye olmayan bireyleri gönüllü meclislerine kaydederek aktif vatandaşlığı desteklemektedir. Dernekler arasında protokol yapılmasını sağlayarak dernek üye ve gönüllülerinin farklı derneklerde faaliyet göstermesine olanak sağlamaktır. Bu hedeflerle birlikte dernekler projeden sonra bile ağlarını büyütmeye devam edeceklerdir.

Proje Ankara'da birçok derneğin kurumsal kapasitesini etkili bir düzeyde arttıracaktır. Derneklerle yapılan görüşmelerde işbirliği sonrasında her derneğin zayıf yönü güçlü olanla tamamlanacaktır. Örnek olarak göçmen ve mültecilerle ilgili faaliyetlerde her dernek farklı alanda destek olmaktadır. İşbirliği sonrası bu hizmetler daha organizasyonel ve bir bütün halinde sunulacaktır.

Projemize bir hedef grup belirlenirken aynı veya benzer hedefleri olan dernekler seçilmiştir. Gıda bankacılığı, çocuk ve yaşlı hakları, iyi yönetişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları savunuculuğu, göçmen ve mülteci hakları, eğitim hakları, engelli ve yetim hakları, sosyal yardımlar konularından birinden en ez bir faaliyet gerçekleştirmiş on dernek seçilmiştir.

Yapılacak faaliyetlerde 18-25 yaş arası gençler ve özellikle kadınlardan oluşan gönüllülerin seçimi projeye toplumsal cinsiyet eşitliğine öncülük verme bakımından katma değer katacaktır. Tüm faaliyetlerin yerel yönetimlerce desteklenmesi iyi yönetişime örnek olacak proje yerel yönetimlerle birlikte sürdürülebilir olacaktır. Üniversitelerle işbirliği yapılarak faaliyetlerin üniversite öğrencileri tarafından yapılması sağlanacak, ayrıca üniversitelerde en az bir dersin sivil toplumda gönüllülük alanında yapılması sağlanacaktır.

Proje detayları;

Proje Adı                    : Gönüllüyüm, Üyeyim, Derneğim Projesi

Uygulanacak İl           : Ankara

Proje Süresi                : 12 Ay

Proje Bedeli                : 537.000 TL

Finansman Durumu  : %90 Hibe - %10 Özkaynak

Gönüllü/Çalışan         : 2 adet proje yürütücüsü istihdam edilecektir.

Sizlerde bu projenin hızlı bir şekilde hayata geçmesine katkı sağlayabilirsiniz.
Bağış yapmak veya gönüllü olmak için lütfen bizimle irtibata geçin.

Yorum Gönder

Güvenlik Kodu 11 + 9 = ?
Bu site, Bulut Web Site Web Tasarım Sistemi kullanmaktadır.
Canlı Yardım